Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus Share on LinkedIn

Engine
 
 

Znaki Szczegolne by Maanam

 
Maanam
Znaki Szczegolne

Jak zwykle wyszed_ rano do pracy
Po_egna_ czule dzieci i _one
Ju_ min__ rok a jego nie ma
Znaki szczegolne drzwi uchylone
Ca_kiem normalnie posz_a do szko_y
Jak zwykle rano bez oporow
Rozs_dna m_dra szosta klasa
Ju_ tyle lat ona nie wraca
Dlaczego on to zrobi_ Bo_e
Dlaczego ona to zrobi_a
Ktokolwiek widzia_ s_ysza_ i zna
Nadzieja rozpacz udreka i wina
Zamkniety kr_g rodzina b__d
Znaki szczegolne nie ma nie ma
By_o ich kilku ona sama
Lat siedemna_cie zwariowa_a
Bez przerwy myje sie w _azience
Mowi_ _e sama tego chcia_a
Dlaczego on to zrobi_ Bo_e
Mia_ wszystko nawet kieszonkowe
Wyszed_ przez balkon niepojete
Przez balkon na dziesi_tym pietrze
Dlaczego on to zrobi_ Bo_e
Dlaczego ona to zrobi_a
Ktokolwiek widzia_ s_ysza_ i zna
Nadzieja rozpacz udreka i wina
Zamkniety kr_g rodzina b__d
Znaki szczegolne nie ma nie ma
Znaki szczegolne nie ma nie ma
Znaki szczegolne drzwi uchylone
Znaki szczegolne nie ma nie ma
Znaki szczegolne drzwi uchylone
Dlaczego on to zrobi_ Bo_e
Dlaczego ona to zrobi_a
Ktokolwiek widzia_ s_ysza_ i zna
Nadzieja rozpacz udreka i wina
Zamkniety kr_g rodzina b__d
Znaki szczegolne nie ma nie ma
Znaki szczegolne
Znaki szczegolne
Znaki szczegolne
Znaki szczegolne

Jak zwykle wyszede rano do pracy
Po'egnae czule dzieci i eone
Jue minee rok a jego nie ma
Znaki szczegelne drzwi uchylone

Caekiem normalnie poszea do szko'y
Jak zwykle rano bez oporew
Rozsedna medra szesta klasa
Jue tyle lat ona nie wraca

Dlaczego on to zrobie Bo'e
Dlaczego ona to zrobiea
Ktokolwiek widziae seyszae i zna
Nadzieja rozpacz udreka i wina
Zamkniety kreg rodzina beed
Znaki szczegelne nie ma nie ma

Byeo ich kilku ona sama
Lat siedemnaecie zwariowaea
Bez przerwy myje sie w eazience
Mewie ee sama tego chciaea

Dlaczego on to zrobie Bo'e
Miae wszystko nawet kieszonkowe
Wyszede przez balkon niepojete
Przez balkon na dziesietym pietrze

Dlaczego on to zrobie Bo'e
Dlaczego ona to zrobiea
Ktokolwiek widziae seyszae i zna
Nadzieja rozpacz udreka i wina
Zamkniety kreg rodzina beed
Znaki szczegelne nie ma nie ma

Znaki szczegelne nie ma nie ma
Znaki szczegelne drzwi uchylone
Znaki szczegelne nie ma nie ma
Znaki szczegelne drzwi uchylone

Dlaczego on to zrobie Bo'e
Dlaczego ona to zrobiea
Ktokolwiek widziae seyszae i zna
Nadzieja rozpacz udreka i wina
Zamkniety kreg rodzina beed
Znaki szczegelne nie ma nie ma

Znaki szczegelne
Znaki szczegelne
Znaki szczegelne
Znaki szczegelne
 
 
Browse for lyrics by..
 
Artist
Song
 
 
 
 
 
Copyright © 2018 by Lyrify.com